Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ultrasonografia ginekologiczna w porównaniu z wykorzystaniem jej w perinatologii jest traktowana marginalnie, często z pewnym lekceważeniem. Dość porównać czy ilość monografii, czy proporcję objętości w podręcznikach. A przecież to podstawowa metoda obrazowa w ginekologii, kwalifikacje do zabiegów czy operacji, rodzaj wykonywanych procedur w ogromnej mierze  opierają się na wyniku badania ultrasonograficznego.

Kilka lat temu jedną z edycji Warszawskich Dni Ultrasonograficznych poświęciliśmy zagadnieniom ginekologicznym i  bezpośrednio po zakończeniu obrad usłyszałem liczne zapytania – kiedy kolejne?

Wydaje mi się że już czas. Zapraszam Państwa na spotkanie ultrasonografii z ginekologią. Zauważcie, że wcale nie jest to nauka martwa, przykładem tego niech będzie ewolucja spojrzenia na ocenę ryzyka złośliwości guzów jajników czy zmiany w wykorzystaniu ultrasonografii w diagnostyce i terapii niepłodności.

Oczywiście nie unikniemy też rozważań terapeutycznych, będących reperkusją kliniczną prawidłowo postawionej diagnozy.

Oczekując na kolejne WDU, łączę wyrazy szacunku.
Zapraszam serdecznie!
Prof. CMKP dr hab. n.med. Romuald Dębski

Wykładowcy

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
(Kierownik naukowy XIV WDU)

Prof. dr hab. n.med. Artur Czekierdowski
Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
Prof. dr hab. n.med. Lech Pawelczyk
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Pertyński
Prof. dr hab. n.med. Marek Pietryga
Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prof. dr hab. n.med. Robert Spaczyński
Dr hab. n.med. Marzena Dębska
Dr hab. n.med. Sławomir Woźniak
Dr n.med. Piotr Czuczwar
Dr n.med. Jakub Rzepka

Program konferencji

Piątek, 18.05

9.00 – 9.30 Ultrasonografia a ostry brzuch ginekologiczny.
Prof. Romuald Dębski

9.30 – 10.00 Czy potrafimy zróżnicować mięsaki i mięśniaki?
Prof. Jan Kotarski

10.00 – 10.30 Ultrasonograficzne monitorowanie farmakologicznej terapii mięśniaków macicy.
Dr n.med. Piotr Czuczwar

10.30 – 10.45 Algorytmy indukcji porodu – rekomendacje PTGiP.
Prof. Tomasz Paszkowski

10.45 – 10.55 Dyskusja

10.55 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 11.45 Kiedy dwóch ultrasonografistów widzi u tej samej pacjentki coś innego?
Prof. Tomasz Paszkowski, Dr Anna Stępniak

11.45 – 12.15 Metody obrazowania przerzutów narządów płciowych do węzłów chłonnych.                                                                                                                             Prof. Jan Kotarski

12.15 – 12.45 Czy jest jeszcze sens monitorowania cyklu?                                          Prof. Leszek Pawelczyk

12.45 – 13.00 Kiedy mało i mniej znaczy lepiej – ultraniskodawkowa antykoncepcja.                                                                                                                     Prof. Robert Spaczyński

13.00 – 13.10 Dyskusja

13.10 – 14.10 Lunch

14.10 – 14.40 Współczesna ultrasonograficzna charakterystyka guzów przydatków macicy – dlaczego warto stosować kryteria grupy IOTA?
Prof. Artur Czekierdowski

14.40 – 15.10 Ultrasonografia w monitorowaniu stymulacji jajeczkowania.          Prof. Marek Pietryga

15.10 – 15.40 Ultrasonograficzne kryteria diagnostyczne zespołu PCOS.
Prof. Robert Spaczyński

15.40 – 16.05 NICHE – bagatelizowany problem w położnictwie i ginekologii.
Prof. Leszek Pawelczyk

16.05 – 16.15 Dyskusja

16.15 – 16.35 Przerwa kawowa

16.35 – 17.00 Doppler tętnic macicznych – kiedy jest sens zacząć i czemu ma to służyć?
Prof. Marek Pietryga

17.00 – 17.25 Wady i zalety różnych modeli prognostycznych wykorzystywanych obecnie w diagnostyce raka jajnika.
Prof. Artur Czekierdowski

17.25 – 17.50 Sonohisterografia.
Prof. Robert Spaczyński

17.50 – 18.00 Dyskusja

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia firmowe. 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Sobota, 19.05

9.00 – 9.25 Dlaczego zbyt rzadko rozpoznajemy zespół przekrwienia miednicy mniejszej?
Dr hab. n.med. Sławomir Woźniak

9.25 – 9.50 Ciekawe a trudne przypadki w zakresie diagnostyki USG patologii endometrium.
Dr n.med. Jakub Rzepka

9.50 – 10.15 Czego ginekolog dziecięcy oczekuje od ultrasonografisty?
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

10.15 – 10.40 Nieprawidłowe krwawienia w trakcie terapii hormonalnej.
Prof. Tomasz Pertyński

10.40 – 10.50 Antykoncepcja hormonalna – Polska 2017/2018.

Dr Robert Jarecki

10.50 – 11.05 Dyskusja

11.05 – 11.25 Przerwa kawowa

11.25 – 11.45 Pokaz „live” badanie USG w ginekologii.
Dr hab. n.med. Marzena Dębska

11.45 – 12.10 Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych macicy.
Dr n.med. Jakub Rzepka

12.10 – 12.35 Różne postacie ciąży ektopowej.
Dr hab. n.med. Marzena Dębska

12.35 – 13.00 Nieprawidłowe krwawienia w trakcie antykoncepcji.
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

13.00 – 13.45 Ultrasonografia a antykoncepcja wewnątrzmaciczna.
Prof. Romuald Dębski

13.45 – 14.00 Dyskusja i oficjalne zakończenie konferencji.

Uroczysta kolacja

Uczestników konferencji zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji
(Piątek, 18-go maja, godz. 20.30.)

Gwiazdą wieczoru będzie Artur Barciś.

Występ kabaretowy rozpocznie się ok. godz. 22.00.

Udział w kolacji jest opcjonalny (koszt – 150 zł).

Punkty edukacyjne

Uczestnicy konferencji uzyskają 16 punktów edukacyjnych przyznawanych przez CMKP oraz 20 punktów edukacyjnych sekcji USG PTGiP.

Miejsce obrad

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Zawiszy 1,

02-025 Warszawa

Partner strategiczny

Sponsorzy

Kontakt

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY:

Tel: 22 290 48 66, 531 075 866

@: wdu@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl